Friday, 20 September 2013

Surah 95{95}
AT-TIN (buah tin) 1~8.
Dengan nama Allah, Permurah, Penyayang.

1. Perhatikan lah tin dan zaitun.
2. Dan gunung sina.
3. Dan negeri yang aman ini.
4. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia atas sebaik-baik pendirian.
5. Kemudian kami jatuhkan dia dilapisan serendah-rendah nya.
6. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka ini akan mendapat ganjaran yang tidak putus.
7. Maka sesudah itu, apakah yang dapat mendustakan mu ditentang agama ?
8. Bukan kah Allah seadil-adil hukum ? 


[Previous Surah][Next Surah][Mukidamah Surah][Huraian Surah]

.

P106 Petaling Jaya Utara

Blogspot,
[] http://cariraba.blogspot.com/2013/09/n34bukitgasing.html

G.Froum,
[] https://groups.google.com/forum/?hl=en-GB#!topic/P105PetalingJaya/JL61sJ6MLM8

Tumblr,
[] http://smartherbs2uyahoocom.tumblr.com/post/61790084822/n35kampungtuanku